Innehåll på sidan

Polisen gjorde otillåtna ändringar i avtal om bärgningstjänster

Det var ett brott mot upphandlingsreglerna när Polismyndigheten ingick två avtal om ändringar av tidigare ramavtal för bärgningstjänster i Region Väst. Ändringsavtalen skulle ha annonserats enligt LOU. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att Polismyndigheten ska betala 1,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Under 2020 påbörjade Polismyndigheten en upphandling av bärgningstjänster i Region Väst och avtal ingicks. Under våren 2021 tog Polismyndigheten initiativ till omförhandling av avtalen och ändringsavtal ingicks med två leverantörer.

Ändringarna i avtalen rör bland annat villkoren för fast och rörlig ersättning för transporter. Ramavtalens uppskattade värde uppgår till cirka 15 miljoner kronor beräknat på en fyraårsperiod.

Enligt upphandlingsreglerna är det inte möjligt att genomföra ändringar i avtal på det sätt som har skett i ändringsavtalen. Ändringarna är så betydande att de grundläggande villkoren för avtalen har förändrats. Polismyndigheten skulle därför ha genomfört en ny annonserad upphandling.

– Det är viktigt att annonsera upphandlingar så att fler leverantörer får möjlighet att lämna anbud. Om de aktuella ändringarna hade funnits med i den ursprungliga upphandlingen hade ett annat anbud kunnat vinna upphandlingen eller andra anbudsgivare kunnat delta, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Polismyndigheten ska betala 1,2 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Att Polismyndigheten i september 2021 dömdes att betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att tidigare ha genomfört en otillåten direktupphandling av bärgningstjänster i Region Väst är en försvårande omständighet. Polismyndighetens upprepade beteende har påverkat Konkurrensverkets bedömning av sanktionens storlek i den nu aktuella ansökan om upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-05-11

Pressmeddelande11 maj 2022