Innehåll på sidan

Placeringar på HVB upphandlades på fel sätt

Trots att Huddinge kommun har ett gällande ramavtal för placeringar på HVB har kommunen direktupphandlat placeringar till stora belopp under flera år. Nu yrkar Konkurrensverket att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling genom att ingå avtal om HVB utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

Efter att ha fått in ett tips om att Huddinge kommun löpande direktupphandlar hem för vård eller boende (HVB), trots att kommunen har ett gällande ramavtal, inledde Konkurrensverket ett tillsynsärende. Utredningen omfattar direktupphandlade placeringar, det vill säga upphandlingar som inte har annonserats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det sammanlagda värdet på de granskade upphandlingarna uppgår till cirka 25 miljoner kronor.

Huddinge kommun framhåller att man i första hand använder sig av det gällande ramavtalet, men direktupphandlar placeringar i de fall ramavtalsleverantörer nekar till att ta emot en viss individ. Annonseringar är i sådana fall inte möjliga eftersom individer behöver omedelbar placering, enligt kommunen. Direktupphandlingarna sker då med stöd av undantagen för synnerlig brådska respektive synnerliga skäl i LOU.

Konkurrensverket anser att de direktupphandlingar av placeringar på HVB som kommunen under flera år har genomfört till stora belopp innebär att kommunen under en längre tid måste ha varit medveten om att det finns behov av att upphandla ytterligare placeringsalternativ för att täcka behoven.

– En upphandlande myndighet ska organisera sitt inköpsarbete på ett sådant sätt att upphandlingsreglerna följs. I det ingår att genomföra upphandlingar som på ett korrekt sätt täcker verksamhetens behov, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Huddinge kommun ska betala två miljoner i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 08-700 15 92,
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65,

Dokument och länkar 

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Pressmeddelande14 maj 2024