Innehåll på sidan

Oklarheter i förslaget till ny dataskyddslag

Det finns betydande oklarheter i förslaget till ny dataskyddslag. Det skriver Konkurrensverket i ett remissvar till Justitiedepartementets utredning om ny dataskyddslag.

Konkurrensverket anser att de oklarheter som finns i utredningen försvårar förståelsen för förslaget. Oklarheterna gör de nya reglerna svåra att tillämpa. Konkurrensverket efterlyser därför förtydliganden på flera områden i det aktuella förslaget.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-11

Nyhet5 september 2017