Innehåll på sidan

Nokas förvärv av Avarn Security kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Nokas AS förvärv av Avarn Security Holding AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Både Nokas och Avarn Security är verksamma i säkerhetsbranschen.

Den 2 oktober 2018 beslutade Konkurrensverket om en så kallad särskild undersökning av förvärvet.

Konkurrensverket har utrett effekterna av förvärvet, särskilt vad gäller bemannade bevakningstjänster. Utredningen är nu avslutad och Konkurrensverket har beslutat att lämna ärendet utan åtgärd, vilket innebär att företagen kan genomföra affären.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-26

Nyhet14 november 2018