Innehåll på sidan

Möjlighet att jämföra juristtjänster är bra för konsumenter

Marknaden för juridiska tjänster till privatpersoner har länge framhållits som problematisk för konsumenterna. Digitalisering och ökad standardisering kan nu göra juridiska tjänster både snabbare och billigare.

Enskilda konsumenter har sällan behov av juridisk hjälp. Men när ett sådant behov uppstår så sker det ofta plötsligt, och det kan vara kopplat till känslomässiga påfrestningar. Dessutom kan kostnader vara mycket svåra att förutse.

I en rapport visar Konkurrensverket att ny teknik, inte minst i form av digitalisering, kan komma att positivt påverka marknaden för juridiska tjänster. Standardisering av arbetsuppgifter och effektivare utnyttjande av teknik kan medföra att till exempel geografiska gränser suddas ut som gör det möjligt för företagen att nå fler konsumenter. Samtidigt ökar möjligheterna för konsumenter att jämföra. Fortsatt utveckling av så kallad artificiell intelligens och självlärande dataprogram kan, enligt rapporten, skapa nya och helt automatiserade tjänster.

– Förutsättningarna att göra jämförelser blir allt bättre, men dessa möjligheter utnyttjas tyvärr inte fullt ut, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

Advokatsamfundet har, i anslutning till ett klagomålsärende som avslutats, uttalat att det inte är förenligt med god advokatsed för advokater att betala för möjligheten att lämna offerter och erhålla uppdrag via en matchningsplattform.

– Den starka konservatism som präglar branschen motverkar en utveckling där kundernas krav på effektivitet och priser beaktas. Möjligheter att kunna jämföra olika tjänster och deras pris är viktigt för att utveckla och effektivisera marknaden för juridiska tjänster, säger Karin Lunning.

Rapporten ”Juridiska tjänster och konsumenter” är en vidareutveckling av en tidigare publicerad uppdragsforskningsrapport som Christian Sandström skrev på uppdrag av Konkurrensverket.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-11

Pressmeddelande30 juni 2017