Innehåll på sidan

Lämna synpunkter på utkast till nya föreskrifter om anmälan om företagskoncentration

Konkurrensverket har gjort en översyn av föreskrifterna om anmälan om företagskoncentrationer enligt konkurrenslagen. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på vårt förslag till nya föreskrifter och allmänna råd.

Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration (KKVFS 2010:3) fick sin nuvarande lydelse 2010. Konkurrensverkets erfarenhet av nu gällande föreskrifter har påkallat en översyn och anpassning av gällande föreskrifter för att återspegla den erfarenhet som vi har samlat på oss sedan ikraftträdandet. Sedan den senaste översynen av föreskrifterna har samhället även digitaliserats i allt större omfattning, och den digitala utvecklingen har fört med sig möjligheter som kan bidra till att förenkla anmälningsprocessen för anmälan om företagskoncentrationer.

Syftet med de nya föreskrifterna är att effektivisera prövningen av företagskoncentrationer som anmäls till Konkurrensverket. Konkurrensverket föreslår också allmänna råd till vissa av bestämmelserna i föreskrifterna för att underlätta för anmälande företag att följa föreskrifterna.

De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft sex veckor efter att de har publicerats. Vi planerar att publicera de nya föreskrifterna under hösten 2024.

Lämna synpunkter

Innan vi fattar beslut vill vi nu hämta in synpunkter från våra intressenter om deras syn på vårt förslag till nya föreskrifter om anmälan om företagskoncentration och på vår konsekvensutredning.

Välkommen med dina synpunkter senast den 1 september 2024.

Om du har synpunkter, mejla dem till . Ange ”Synpunkter på föreskrifter om anmälan om företagskoncentration, dnr 366/2023” i ämnesfältet.

Har du frågor kring föreskrifterna eller konsekvensutredningen går det bra att kontakta:
Rinel Patel, projektledare, 08-700 16 91, eller
Maria Ulfvensjö Baltatzis, enhetschef, 08-700 16 54, .

Ansvarig utgivare för Konkurrensverkets författningssamling är Marie Östman, chefsjurist, 08-700 15 44, .

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Nyhet5 juli 2024