Innehåll på sidan

Kvalitet i välfärdstjänster kan garanteras utan vinstbegränsningar

Att begränsa vinster i vissa välfärdsföretag är inte en förutsättning för att garantera god kvalitet i välfärdstjänster som är konkurrensutsatta. Konkurrensverket avstyrker därför Välfärdsutredningens återupprepade förslag om vinstbegränsningar.

Det framgår av Konkurrensverkets yttrande från den 31 augusti till regeringen om Välfärdsutredningens förslag.

Utredningens förslag att förstärka Upphandlingsmyndighetens stöd till myndigheter som upphandlar välfärdstjänster och valfrihetssystem tillstyrks av Konkurrensverket. Däremot avstyrks förslaget att det ska finansieras med en motsvarande sänkning av anslaget till Konkurrensverket.

Konkurrensverket instämmer i att idéburna aktörer, som drivs utan vinstsyfte, kan fylla en viktig roll i välfärden. Därför tillstyrker Konkurrensverket förslaget om en ny utredning för att bland annat klarlägga vilka idéburna aktörer som avses och analysera om de har andra förutsättningar än andra aktörer att verka inom välfärden.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-11

Nyhet6 september 2017