Innehåll på sidan

Kriminalvårdens tvätteriverksamhet har granskats

Den tvätteriverksamhet som Kriminalvården bedriver i konkurrens med privata tvätterier vid offentliga upphandlingar har granskats av Konkurrensverket. Resultaten presenteras i en ny rapport.

Konkurrensverket har granskat Kriminalvårdens prissättning vid offentliga upphandlingar av tvätteritjänster. Bakgrunden till granskningen är att offentliga och privata aktörer, enligt konkurrensreglerna, ska ha likartade villkor när de agerar på samma marknad.

Enligt rapporten med rubriken ”Kriminalvårdens tvätteriverksamhet ur ett konkurrensperspektiv” har Kriminalvården vunnit 10 och förlorat 15 av 25 studerade upphandlingar mellan 2009–2016. Kriminalvården har deltagit i cirka sex procent av de annonserade offentliga upphandlingarna inom tvätt- och kemtvättstjänster, tvättinsamling- och hantering.

Prissättningen hos såväl Kriminalvårdens som privata aktörer visar på en stor spridning vid offentlig upphandling av tvätteritjänster. Kriminalvårdens prissättning i samtliga genomgångna upphandlingar visar på att den i genomsnitt erbjöd sina tvätteritjänster till ett något högre pris, cirka sex procent, än konkurrenterna.

Konkurrensverket skriver i rapporten att regelverket om Kriminalvårdens prissättning och anbudsgivning för tvätteriverksamheten bör ändras så att det ställer krav på anpassning till rådande marknadspriser.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Nyhet13 december 2017