Innehåll på sidan

Korruption begränsar konkurrensen

Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingsreglerna. Det framgår av en ny rapport med titeln ”Korruption som begränsar konkurrensen”.

Olika former av korruption kan påverka offentlig upphandling och konkurrensen. Det handlar inte enbart om uppenbara mutbrott där pengar och dyrbara gåvor eller förmåner kan vara inblandade. Det kan också vara fråga om vänskapskorruption, svågerpolitik och jävssituationer.

– Oavsett korruptionens form så kan den underlätta eller möjliggöra, och ibland kanske dölja eller försvåra, upptäckten av en överträdelse av konkurrens- och upphandlingsreglerna. Korruption snedvrider konkurrensen och är skadligt för både konsumenter och konkurrensen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverkets erfarenheter visar att korruption kan förekomma i alla typer av ärenden som Konkurrensverket utreder, inte bara upphandlingar och karteller. I rapporten från Konkurrensverket beskrivs olika sätt på vilka korruption kan vara ett inslag i Konkurrensverkets utredningar och dessa sätt illusteraras med hypotetiska exempel.

Konkurrensverket har också uppskattat hur ofta det förekommer tecken på korruption i tillsynsarbetet. Av de senaste årens ärenden om misstänkta överträdelser av konkurrenslagen uppskattas att cirka 15–20 procent har haft indikationer på korruption. Av upphandlingsärenden uppskattas andelen med tecken på korruption något lägre, mellan 5 och 10 procent.

– Även om det finns stor osäkerhet i dessa siffror så visar de ändå att tecken på korruption inte är ovanligt. Vi kommer att vara mer uppmärksamma på misstänkt korruption framöver och prioritera ärenden där vi misstänker att det finns sådana inslag, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverkets prioriteringspolicy som ligger till grund för vilka ärenden som ska leda till utredning, har nyligen uppdaterats. Om det finns tecken på korruption i en misstänkt lagöverträdelse så ska det vägas in i prioriteringen.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-31

Pressmeddelande6 december 2018