Innehåll på sidan

Konsumenter kan vinna på reglering av försäljning av tågbiljetter

Två tågoperatörer har vänt sig till Konkurrensverket och klagat på att de inte har möjlighet att sälja sina tågbiljetter via SJ:s onlinekanaler. Konkurrensverket har nu efter utredning beslutat att avsluta ärendena.

Konkurrensverket framhåller i sitt beslut att de konkurrensproblem som identifierats skulle kunna åtgärdas effektivt på annat sätt än genom ett ingripande med stöd av konkurrensreglerna. Ett exempel på en sådan lösning kan, enligt Konkurrensverket, vara en reglering av hur kommersiella persontågbiljetter säljs.

I dag är SJ:s bokningskanaler online helt dominerande vid försäljning av kommersiella persontågbiljetter i Sverige. Operatörer som bedriver konkurrerande trafik släpps inte in i systemet. För att sänka barriärerna för inträde och expansion till nytta för konkurrensen och därmed konsumenterna, skulle en reglering av biljettförsäljning för kommersiell tågtrafik kunna vara en framkomlig väg. Detta har Konkurrensverket framfört till regeringen i en särskild skrivelse.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-06

Nyhet4 juni 2019