Innehåll på sidan

Konkurrensverket utreder misstänkt överträdelse på marknaden för livsmedel

Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos ett antal bärföretag i mellersta och norra Sverige. Konkurrensverket har anledning att misstänka att företagen på ett otillåtet sätt kan ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser.

De indikationer som finns på att det kan ha förekommit otillåtet samarbete har gjort att Patent- och marknadsdomstolen gett Konkurrensverket tillstånd att göra platsundersökningar (oanmälda besök) för att säkra ytterligare bevis i ärendet.

I Finland har den finska konkurrensmyndigheten, samtidigt med de platsundersökningar som har genomförts i Sverige, utfört inspektioner hos vissa företag aktiva inom samma bransch. Platsundersökningarna i Sverige och Finland har delvis genomförts i samarbete mellan de två nationella konkurrensmyndigheterna.

Konkurrensverket har inlett en utredning, och det fortsatta arbetet får visa om det finns grund för misstankarna att det kan ha förekommit överträdelser av konkurrenslagen.

Kontaktperson

Pia Ödqvist, biträdande enhetschef, , 08-700 15 81

Dokument och länkar

Läs mer om gryningsräder

Sidan uppdaterad: 20 september 2023 kl. 17.40

Senast uppdaterad: 2023-09-20

Nyhet20 september 2023