Innehåll på sidan

Konkurrensverket stämmer Arla Foods för otillåtet samarbete

Arla Foods har gjort sig skyldig till otillåtet samarbete genom att utbyta strategisk information med en konkurrent inför en mejeriupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att företaget ska betala strax över en miljon kronor i konkurrensskadeavgift.

Under 2016 annonserade Norrtälje kommun, tillsammans med ett flertal andra kommuner och kommunala bolag, en samordnad ramavtalsupphandling av mejerivaror. De båda företagen Arla Foods AB och Centrala Partihallen AB lämnade konkurrerande anbud i upphandlingen.

I samband med upphandlingen hade företagen kontakt med varandra och utbytte information, bland annat om prissättningen på de produkter som de avsåg att offerera. Företagen har därmed samarbetat på ett otillåtet sätt, enligt Konkurrensverket.

– Otillåtna samarbeten där anbudsgivare utväxlar strategisk information är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Det sätter konkurrensen ur spel och riskerar att i slutänden leda till högre priser för konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har nu lämnat in en stämningsansökan mot Arla Foods AB till Patent- och marknadsdomstolen och yrkar på att företaget ska betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Den begärda avgiften har reducerats eftersom företaget har samarbetat med Konkurrensverket under utredningen.

Centrala Partihallen AB försattes i konkurs i januari 2019 och Konkurrensverket har beslutat att inte väcka talan mot bolaget.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Sara Rastner, processråd, 08-700 15 66,
Nathalie Nord Karlsson, sakkunnig, 08-700 15 26,

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Pressmeddelande14 december 2020