Innehåll på sidan

Konkurrensverket godkänner Mathems förvärv av mat.se

Konkurrensverket godkänner Mathems förvärv av ensam kontroll över tillgångarna som utgör mat.se från Dagab Inköp & Logistik AB mot betalning i aktier i Mathem.

Förvärvet anmäldes till Konkurrensverket den 4 januari 2022 för prövning enligt konkurrenslagen. Den 9 februari 2021 fattade Konkurrensverket beslut om att godkänna förvärvet. Efter förvärvet kommer Axfood Investering & Utveckling AB att inneha 16,5 procent av aktierna (och rösterna) i Mathem Holding AB (Mathem). Konkurrensverket har inte funnit några skäl som talar för någon kontrollförändring över Mathem.

Både Mathem och mat.se bedriver e-handel med dagligvaror via hemleverans och båda är verksamma i Stockholm samt Göteborg med omnejd.

Konkurrensverkets utredning visar att konkurrensen inom e-handelssegmentet är hög. Det har även framgått av utredningen att e-handeln fortfarande konkurrerar med den fysiska dagligvaruhandeln. E-handeln kännetecknas också av hög pristransparens, låg kundlojalitet och låga kostnader för att byta leverantör.

Konkurrensverket har inte funnit det nödvändigt att ta slutlig ställning till om e-handeln utgör en egen relevant marknad. Förvärvet är enligt Konkurrensverkets bedömning inte ägnat att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av konkurrensen, oavsett hur marknaden avgränsas.

Konkurrensverket lämnar därför förvärvet utan åtgärd.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-02-09

Nyhet9 februari 2022