Innehåll på sidan

Konkurrensverket godkänner Easyparks förvärv av Inteleon

Efter en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna Easyparks förvärv av Inteleon utan åtgärd.

Den 22 oktober 2019 beslutade Konkurrensverket att ålägga Easypark att anmäla sitt förvärv av företaget Inteleon Holding AB som driver SMS Park. Företagen är två av Sveriges tre största leverantörer av mobila betallösningar för parkering, parkering genom appar, SMS eller telefon.

En anmälan från Easypark kom in till Konkurrensverket den 12 november 2019. För att kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationens effekter beslutade Konkurrensverket att genomföra en så kallad särskild undersökning. Utredningen har efter samtycke med parterna fristförlängts i två omgångar med sju dagar respektive en månad.

Eftersom utredningen inte har visat att förvärvet är ägnat att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens, har Konkurrensverket beslutat att lämna koncentrationen utan åtgärd.

Easyparks förvärv av Inteleon kan därmed genomföras.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Nyhet23 mars 2020