Innehåll på sidan

Konkurrensverket avslutar utredning om misstänkt prisstyrning av musikinstrument

Konkurrensverket inledde våren 2018 en utredning om konkurrensbegränsande samarbete vid försäljning av musikinstrument och tillbehör. Misstankarna bestod i att återförsäljare, tillverkare och distributörer hade samordnat sig om slutkundspriser. Nu avslutar Konkurrensverket utredningen utan att vidta åtgärder.

I utredningen har det framkommit indikationer på att vissa leverantörer av musikinstrument på olika sätt vidtagit åtgärder för att höja marginalerna i återförsäljarledet, mot bakgrund av den betydande prispress som uppstått till följd av ökad e-handel. När återförsäljares annonserade onlinepriser har avvikit från leverantörers angivna priser har det ibland lett till att andra återförsäljare har kontaktat aktuell leverantör och rapporterat prisavvikelser. Det finns exempel i utredningen på att leverantören har reagerat genom att påtala avvikelsen för återförsäljaren ifråga.

Marknaden för försäljning av musikinstrument och tillbehör kännetecknas av en hög grad av pristransparens och användningen av digitala prisbevakningsverktyg har inneburit möjligheter för återförsäljare och leverantörer att automatisera prisbevakningen och snabbt uppmärksamma avvikelser hos konkurrenterna.

Utredningen har emellertid inte visat att de kontakter som förekommit mellan leverantörer och återförsäljare har medfört att återförsäljarnas prissättning utgjort ett uttryck för parternas gemensamma vilja. Utredningen ger därför inte stöd för att konkurrensbegränsande avtal eller samordning om slutkundspriser har uppkommit mellan de berörda företagen.

Konkurrensverket kommer därför inte att utreda saken ytterligare.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-08

Nyhet21 februari 2020