Innehåll på sidan

Konkurrensverket avslutar utredning om misstänkt konkurrensbegränsande samarbete vid upphandling av försäkringar

Konkurrensverket inledde under våren 2017 en utredning om konkurrensbegränsande samarbete i samband med upphandlingar av försäkringslösningar. Misstanken bestod i att företagen utbytt information med varandra på ett sådant sätt att de inte konkurrerade fullt ut om de kontrakt som upphandlades. Konkurrensverket avslutar nu utredningen utan att vidta åtgärder.

Konkurrensverkets utredning har omfattat ett stort antal upphandlingar av försäkringslösningar som utfördes av försäkringsförmedlaren S & P Assurans Offentlig AB åt myndigheter, kommuner, kommunala bolag och privata bolag. Upphandlingarna, som kallades samordnade upphandlingar, skedde parallellt åt exempelvis flera olika upphandlande myndigheter och enheter.

Efter en samlad bedömning av vad som framkommit i utredningen beslutades under sommaren 2019 och våren 2020 att inte fortsätta utredningen i förhållande till Svedea AB, AIG Europe Limited UK filial i Sverige, Folksam ömsesidig sakförsäkring, Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag och Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge.

Utredningen har därefter fokuserat på en samordnad upphandling av företagsförsäkring åt ett antal kommunala energibolag som genomfördes av S&P hösten 2016, i vilken bland annat If Skadeförsäkring AB (publ) och Trygg-Hansa Försäkring filial var anbudsgivare. Misstanken bestod i att S&P förmedlat förslag om fördelning av vissa av kontrakten mellan If och Trygg-Hansa där If och Trygg-Hansa var de enda anbudsgivarna. Under upphandlingen skedde förhandlingar om respektive upphandlingskontrakts villkor på ett sätt som lämnade stort utrymme för anbudsgivare och S&P att sinsemellan ha diskussioner som inte ska förekomma under offentliga upphandlingar.

Utredningen har inte visat att det förekommit direkta eller indirekta kontakter mellan konkurrenter som har varit ägnade att påverka konkurrentens beteende eller visats påverka konkurrentens agerande på ett konkurrensbegränsande sätt. Utredningen har därför inte visat att det uppkommit ett avtal eller samordnat förfarande mellan de aktuella företagen. En fortsatt utredning bedöms inte kunna tillföra ytterligare bevisning för en överträdelse av förbuden.

Eftersom inga misstankar kvarstår mot någon annan aktör, saknas det skäl för att fortsätta utreda ärendet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Nyhet5 mars 2021