Innehåll på sidan

Konkurrensverket avslutar delar av utredning om mobila betallösningar för parkering

Konkurrensverket avslutar en utredning i de delar som rör privata aktörers förutsättningar att erbjuda mobila betallösningar för parkering på kommunala parkeringsplatser inom Göteborgs kommun.

Göteborgs Stad tillhandahåller en mobil betallösning för kommunala parkeringsplatser i egen regi. Det sker genom det kommunala bolaget Göteborgs Stads Parkerings AB. Kommunen har valt att inte använda privata aktörers mobila betallösningar för parkering.

Konkurrensverket har tagit emot klagomål som rör Göteborgs Stads vägran att ge privata leverantörer som erbjuder mobila betallösningar för parkering tillträde till kommunala parkeringsplatser i Göteborg. Det får enligt Konkurrensverkets bedömning förstås som att klagandena vill få möjlighet att erbjuda en tjänst, det vill säga inhämta betalning av parkeringsavgifter, åt Göteborgs Stad.

Konkurrensverket konstaterar att kommuner i stor utsträckning har möjlighet att välja om de vill utföra verksamhet själva, anlita ett kommunalt bolag eller om de vill ingå avtal med en privat aktör.

Konkurrensverket finner under de omständigheter som är aktuella i ärendet inte anledning att fortsätta utredningen i den del som rör förutsättningarna för privata aktörer att erbjuda mobila betallösningar för parkering på kommunala parkeringsplatser inom Göteborgs kommun.

Klagomålen har även rört verksamhet som Göteborgs Stads Parkerings AB bedriver inom Mölndals kommun. Den del av utredningen som gäller parkeringsbolagets verksamhet i Mölndals kommun omfattas inte av beslutet och kommer fortsätta.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-07

Nyhet27 september 2019