Innehåll på sidan

Konkurrensverket avskriver klagomål mot ATG

Konkurrensverket har mottagit ett klagomål från Branschföreningen för onlinespel (BOS) mot AB Trav och Galopp (ATG). Konkurrensverket bedömer att det inte finns skäl att prioritera en fortsatt utredning och har beslutat att avskriva ärendet från fortsatt handläggning.

Klagomålet avsåg ATG:s vägran att ge tillgång till ATG:s spelpooler för vadslagning på hästar. Enligt BOS utgör detta ett missbruk av ATGs dominerande ställning.

Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls ska granskas närmare. Det sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket bland annat in förfarandets förmåga att skada konkurrensen och konsumenterna, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om Konkurrensverket är den aktör som är bäst lämpad att agera.

I beslutet konstaterar Konkurrensverket att det nyligen skett en av- och omreglering av vadhållning på hästtävlingar och att det inte framkommit tillräckligt tydliga indikationer på att ett åläggande för ATG att ge BOS medlemmar tillgång till sina spelpooler skulle möjliggöra effektiv konkurrens. Tvärtom skulle ett sådant ingripande med stöd av konkurrensreglerna enligt Konkurrensverket kunna minska incitamenten för fler företag inom den svenska spelsektorn att konkurrera genom att arrangera egna liknande poolspel. Detta mot bakgrund av att flera spelarrangörer sedan årsskiftet valt att arrangera egna poolspel på hästsporttävlingar.

Konkurrensverket bedömer därför att det inte finns skäl att prioritera en fortsatt utredning och ärendet skrivs av från fortsatt handläggning. Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet ytterligare kan inte överklagas. Beslutet innebär dock inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-06

Nyhet12 juli 2019