Innehåll på sidan

Inga undantag från annonseringsplikt när Söderköping köpte avfallskärl

Söderköpings kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av fyrfackskärl för avfallsinsamling. Avtalet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot LOU.

Söderköpings kommun ingick i juli 2023 avtal om leverans av fyrfackskärl för avfallsinsamling. Avtalet, som värderades till 3,5 miljoner kronor, konkurrensutsattes inte enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Enligt kommunen direktupphandlades avtalet eftersom man inte ville riskera att stå utan kärl på grund av den stora efterfrågan som då rådde. Kommunens marknadsanalys visade också att det vid upphandlingstillfället bara fanns en enda leverantör på marknaden som kunde producera och leverera fyrfackskärl. Att byta till annan teknisk lösning skulle medföra oproportionerliga tekniska svårigheter, enligt kommunen som framhåller att en direktupphandling kunde genomföras med undantagen för tekniska skäl, ensamrätt och kompletterande leveranser i LOU.

Konkurrensverket anser att varken utredning eller kommunens marknadsanalys ger stöd för att det av tekniska skäl saknades konkurrens på marknaden eller att det inte fanns några andra rimliga alternativ. Kommunen har heller inte kunnat visa att den aktuella leverantören hade ensamrätt att sälja och tillhandahålla fyrfackskärlen. Enligt Konkurrensverket rörde avtalet dessutom en ren nyanskaffning, inte en kompletterande leverans av fyrfackskärl, vilket kommunen hävdar.

Kommunen hade därför inte rätt att använda sig av upphandlingsreglernas undantag för tekniska skäl, ensamrätt och kompletterande leveranser för att direktupphandla avtalet om fyrfackskärl. Det anser Konkurrensverket som nu ansöker hos Förvaltningsrätten i Linköping att Söderköpings kommun ska betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Sollenberg, processråd, 08-523 149 18,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Nyhet16 maj 2024