Innehåll på sidan

Forskningsrapport om konkurrensens positiva effekter

Konkurrens verkar på lång sikt och bidrar till innovation, tillväxt och välstånd i ett flertal steg samt på olika sätt. På en konkurrensutsatt marknad produceras varor och tjänster utan att man slösar med samhällets resurser och det som produceras återspeglar på bästa sätt konsumenternas önskemål.

Hur de positiva effekterna av konkurrens kommer medborgarna till del är inte alltid uppenbart. Det är svårt att exakt mäta de positiva effekterna av konkurrens och tydligt visa på vilka vinster i kronor och ören som konkurrens ger upphov till.

Det skriver ekonomie doktor David Sundén som på uppdrag av Konkurrensverket har beskrivit betydelsen av konkurrens på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-05-28

Nyhet22 april 2021