Innehåll på sidan

Forskningsrapport om innovationstävlingar

Docent Stefan Fölster vid Reforminstitutet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt i vilken mån och i vilka sammanhang innovationstävlingar kan vara ett komplement till de upphandlingar eller den innovationsfinansiering som sker idag.

Innovationstävlingar är ett sätt att lösa utmaningar med hjälp av innovationer och fokuserar på att ge pris till de lösningar som bäst löser ett presenterat problem. Vissa tävlingar genomförs mer för att väcka uppmärksamhet och inspirera innovatörer, ofta med fokus på ett evenemang snarare än en stor prissumma. Andra tävlingar har stora priser och siktar på banbrytande teknologiska genombrott där det ibland kan ta decennier innan någon faktiskt lyckas.

Rapporten visar att innovationstävlingar är intressant som ett komplement till andra former av innovationsskapande och att det finns goda skäl för Sverige att satsa mer på innovationstävlingar.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Nyhet8 mars 2018