Innehåll på sidan

Företagshemligheter – värda att skydda mot obehörigt angrepp

Det är viktigt att leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan känner till att lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder också kan förhindra obehöriga angrepp på företagshemligheter. Här förklarar vi begreppen företagshemlighet och obehörigt angrepp samt vilken koppling de har till lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder.

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) ska inte bara skydda leverantörer mot de förbjudna handelsmetoder som finns numrerade i den svarta och grå listan. Lagen kan även sätta stopp för obehöriga angrepp på företagshemligheter. Längs ned på svarta listan hittar vi nämligen hänvisningen till bestämmelserna om obehörigt angrepp på företagshemligheter som finns i lagen om företagshemligheter (LFH).

Begrepp och angrepp

Lagen om företagshemligheter definierar vad som är en företagshemlighet och vad som är ett obehörigt angrepp av densamma. För att det ska vara fråga om en företagshemlighet måste fyra kriterier vara uppfyllda. Det ska röra sig om affärs- eller driftsförhållanden som inte är allmänt kända, som ägaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla och som skadar ägaren i förhållande till sina konkurrenter om de avslöjas eller kommer i orätta händer.

Det är inte en företagshemlighet när en arbetstagare genom normalt arbete fått erfarenheter och färdigheter som personen kan använda sig av i annat arbete framöver. Information om något som utgör ett brott eller allvarligt missförhållande är inte heller en företagshemlighet.

Ett angrepp på en företagshemlighet innebär att någon utan ägarens godkännande skaffar sig tillgång till, använder sig av eller avslöjar företagshemligheten. Ansvaret är strikt vilket innebär att det inte spelar någon roll hur skadan har uppkommit, köparen är ansvarig oavsett om denne varit oaktsam eller haft uppsåt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Artikel22 mars 2022