Innehåll på sidan

Fel av Mälarenergi att inte annonsera köp av konsulttjänster

Det kommunala bolaget Mälarenergi AB slöt avtal om ändring av ett tidigare ingånget avtal om köp av konsulttjänster. Det tidigare avtalet var en otillåten direktupphandling. Enligt Konkurrensverket är även det nya avtalet en otillåten direktupphandling.

Mälarenergi AB slöt i januari 2020 ett ramavtal om konsulttjänster för bland annat strategi- och organisationsutveckling. Avtalet, som inte annonserades enligt lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), är en otillåten direktupphandling.

I december samma år slöt bolaget ett nytt avtal med samma leverantör. Det nya avtalet hade samma lydelse som det tidigare, men löptid och uppsägningstid hade ändrats. Enligt Mälarenergi är det fråga om en sådan ändring av ramavtal som är möjlig att göra enligt ett undantag i LUF.

Konkurrensverket framhåller att bestämmelserna i LUF om att vissa ändringar får göras utan föregående annonsering inte är tillämpliga då det ursprungliga avtalet utgör en otillåten direktupphandling. Det nya avtalet skulle därför ha annonserats. Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkar att Mälarenergi AB ska betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-12-20

Nyhet20 december 2021