Innehåll på sidan

Exklusivavtal mellan träningsföretag förbjuds

Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, ska upphöra med att tillämpa exklusivavtal med olika träningsanläggningar fram till dess att Konkurrensverket slutligt har avgjort frågan om dessa avtal är förbjudna enligt konkurrenslagen.

Det har Konkurrensverket beslutat. Samtidigt utreder Konkurrensverket om liknande exklusivavtal som tecknats av andra företag i branschen kan vara överträdelser av konkurrenslagen.

– De negativa effekter vi kan se av de aktuella exklusivavtalen motiverar ett omedelbart ingripande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Företaget Bruce (Im with bruce AB) är en så kallad träningsaggregator, som säljer medlemskap som innebär att kunderna kan träna på flera olika träningsanläggningar. Bruce är verksamt i främst Stockholm och Göteborg. Bruce har självt ingen fysisk träningsanläggning, utan har i stället träffat avtal med ett flertal träningsanläggningar som ansluter sig till, och erbjuder träning, via Bruces tjänst. Med vissa av träningsanläggningarna har Bruce tecknat exklusivavtal. Exklusivavtalen är utformade på ett sådant sätt att de hindrar träningsanläggningarna att även teckna avtal med andra träningsaggregatorer.

Konkurrensverket bedömer att det finns sannolika skäl för att Bruces tillämpning av exklusivavtalen utgör en överträdelse av konkurrensreglerna. Om ett företag genom exklusivavtal binder upp viktiga leverantörer, och avskärmar konkurrenter från att köpa leverantörernas varor/tjänster, kan det få bestående konsekvenser för konkurrensen och utvecklingen på en ny marknad som är i ett inledande skede.

Det finns därför särskilda skäl att förbjuda Bruce att tillämpa exklusivavtal fram till dess att frågan om exklusivavtalen utgör en överträdelse av konkurrenslagen slutligt har avgjorts.

– Det är ovanligt att Konkurrensverket behöver fatta interimistiska beslut som förbjuder ett agerande innan utredningsarbetet har slutförts. Åtgärden belyser vikten av att ingripa skyndsamt i detta fall, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

De konsumenter som anslutit sig till Bruces tjänst berörs inte av Konkurrensverkets beslut. De kan fortsätta använda tjänsten som vanligt.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-08

Pressmeddelande5 december 2019