Innehåll på sidan

De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar memorandum om digitala plattformar och framtidens konkurrenslagstiftning

I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, publicerar de nordiska konkurrensmyndigheterna i dag ett gemensamt memorandum med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader.

Den digitala teknikens framväxt har fört med sig stora möjligheter, men också nya utmaningar. Den har lett till en internationell debatt om hur framtidens konkurrensregler ska utformas och hur konkurrenstillsynen ska utvecklas till nytta för konsumenterna.

För att bidra till den pågående diskussionen om digitala plattformars fördelar och problem, och särskilt tillämpningen av EU:s konkurrensregler samt nya regleringinitiativ, publicerar de nordiska konkurrensmyndigheterna i dag ett gemensamt memorandum med titeln "Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level".

– De nordiska konkurrensmyndigheterna har ett starkt och mångårigt samarbete baserat på gemensamma värderingar. Vi sätter stort värde på samarbetet och är glada att kunna lämna ett gemensamt bidrag till den pågående debatten, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

De utmaningar som de digitala plattformarna för med sig är ofta gränsöverskridande, och de nordiska konkurrensmyndigheterna understryker därför vikten av internationellt samarbete. En enhetlig europeisk tillämpning av konkurrensreglerna och värdet av att genomföra en öppen och transparent tillämpning av konkurrensreglerna betonas också i memorandumet.

När det gäller frågorna om ny lagstiftning och nya regler för digitala plattformar stödjer de nordiska konkurrensmyndigheterna de pågående analysprocesserna på EU-nivå. Memorandumet är ett bidrag till den fortsatta diskussionen om hur det framtida regelverket bör se ut för att främja konkurrensen på digitala marknader.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Pressmeddelande28 september 2020