Innehåll på sidan

Bra för konsumenterna med minskade inlåsningseffekter för fond- och depåförsäkringar

Konkurrensverket har yttrat sig över promemorian "En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar" och tillstyrker förslagen i promemorian.

I promemorian föreslås att den lagstadgade rätten till återköp och flytt ska gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Det skulle minska inlåsningseffekterna och ge konsumenter en större möjlighet att påverka sin ekonomiska framtid.

Konkurrensverket har även tidigare yttrat sig kring ökad rörlighet för innehavare av olika investerings- och försäkringsprodukter och att möjligheten att byta leverantör eller förvaltare kan vara såväl komplicerad som kostsam.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-08-26

Nyhet26 augusti 2021