Innehåll på sidan

Avtal om granskning var otillåten direktupphandling

Håbo kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i kommunala Håbo Marknadsaktiebolag. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Uppgifter om att det förekom eventuella ekonomiska oegentligheter i det kommunala bolaget Håbo Marknadsaktiebolag (HMAB) kom till kommunens kännedom runt årsskiftet 2020. I mars 2020 slöts därför avtal med en revisionsbyrå som på kommunens uppdrag skulle utföra en oberoende granskning av HMAB. Avtalet med revisionsbyrån ingicks utan att först ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Håbo kommun menar att direktupphandlingen bland annat motiverades av synnerlig brådska eftersom det fanns risk att bevis annars skulle undanröjas. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling. Undantagsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas restriktivt och avtalet skulle i detta fall ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

– Undantagsbestämmelserna får endast användas under mycket särskilda förutsättningar. Att granska ekonomiska oegentligheter är angeläget och lovvärt men det måste göras på ett sätt som är förenligt med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkar att Håbo kommun döms att betala 110 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.sromberglindvall@kkv.se
Anna Görgård, processråd, 08-700 16 67, anna.gorgard@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Pressmeddelande12 mars 2021