Innehåll på sidan

Konferens: Pros and Cons 2024

Måndag den 20 maj 2024 anordnade vi vår återkommande internationella konferens ”Pros and Cons” i Stockholm.

Experter, företrädare för näringslivet, tillsynsmyndigheter och forskare inom konkurrensfrågor gavs tillfälle att mötas, utbyta idéer och dela sin syn på årets aktuella ämne New Competition Tools, nya konkurrensverktyg. 

På programmet stod framstående talare, paneldiskussioner och möjlighet till tankeutbyte med kollegor och publik på plats. 

Läs mer om konferensen och se inspelning från paneldiskussionerna

On 20 May 2024 our annual international conference “The Pros and Cons” took place in Stockholm.

During the day, enforcers, private practitioners, experts and researchers presented their viewpoints on a particular competition issue. This year on the subject New Competition Tools. 

The programme included prominent speakers, panel discussions and the opportunity to exchange ideas with peers and the audience. 

Read more about the conference 

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Conference venue World Trade Center (Meeting room: New York), Klarabergsviadukten 70, Stockholm

20 maj, 08.30-15.30