Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder – utredningsåtgärder och möjliga sanktioner enligt LOH

Den 23 februari anordnar vi ett digitalt öppet hus med fokus på utredningsåtgärder och möjliga sanktioner enligt lagen om otillbörliga handelsmetoder, LOH.

Hur ser Konkurrensverkets utredningar av otillbörliga handelsmetoder ut? Under ett digitalt öppet hus berättar vi mer om våra utredningsverktyg och jämför hur de förhåller sig till hur vi utreder överträdelser av konkurrensrätten. Vi kommer även att berätta om de sanktioner som Konkurrensverket kan besluta om vid överträdelser av LOH. Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor på temat, antingen direkt i anmälan eller genom att skriva dem i chatten under mötet.

Anmälan

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Digitalt via Zoom

23 februari, 09.30-10.15