Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder – marknadsföringsbegreppet enligt LOH

Den 8 mars anordnar vi ett digitalt öppet hus med fokus på marknadsföringsbegreppet enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder, LOH.

LOH reglerar inte bara vissa villkor i samband med inköp utan tar också sikte på vissa anknytande frågor i relationen mellan köpare och leverantör. Under ett digitalt öppet hus kommer vi att berätta om vad lagen säger om leverantörers finansiering av köpares marknadsföring. Vi kommer också att redogöra för hur Konkurrensverket ser på frågan. Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor på temat, antingen direkt i anmälan eller genom att skriva dem i chatten under mötet.

Anmälan

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Digitalt via Zoom

8 mars, 09.30-10.15