Innehåll på sidan

Ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Eventuella synpunkter på förslaget ska komma in skriftligen till Konkurrensverket senast den 31 maj 2024.

Nu erbjuder Konkurrensverket en möjlighet att även muntligen framföra synpunkter till oss vid ett möte hos Konkurrensverket.

Konkurrensverket kommer inte att presentera ställningstagandet eller besvara några frågor under mötet. Syftet med mötet är i stället att ge deltagare möjlighet att kort presentera sina synpunkter muntligen. Observera att eventuella synpunkter också behöver inkomma skriftligen.

Anmälan

Anmäl dig

Sista dag för att anmäla dig till mötet är den 27 maj.

Dokument och länkar

Ta del av förslaget till ställningstagande och information om hur du lämnar skriftliga synpunkter.

Förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Ringvägen 100, plan 8, trapphus A1, Stockholm

31 maj, 14.30-15.30