Rådet för forskningsfrågor

Till Konkurrensverket har knutits ett råd, Rådet för forskningsfrågor, med kvalificerade företrädare för universitet och andra forskningsinstitutioner.

Rådets uppgift är att stimulera forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet samt tillföra Konkurrensverket sådana resultat från utvecklingen inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten. Rådet är beredningsorgan vid våra bedömningar av ansökningar om stöd till forskning. Konkurrensverkets generaldirektör är ordförande i rådet.

  • Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics
  • Carl Dalhammar, universitetslektor i industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
  • Kirsi-Maria Halonen, docent i juridik vid University of Lapland
  • Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Rikard Jermsten, ordförande i Rådet för forskningsfrågor, generaldirektör, Konkurrensverket
  • Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet
  • Agneta Marell, professor vid Jönköping university
  • Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Joakim Wallenklint, sekreterare i Rådet för forskningsfrågor, Konkurrensverket
  • Sanna Wolk, professor i juridik vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: