Innehåll på sidan

Sökhjälp

Ett diarium är en förteckning över ärenden som en myndighet hanterar. Ett ärende hos Konkurrensverket kan till exempel vara ett klagomål, ett remissyttrande eller en anmälan om företagskoncentration.

Tillbaka till sök i Konkurrensverkets diarium

I Konkurrensverkets webbdiarium kan du se alla registrerade ärenden från 1998 och framåt. I avslutade ärenden kan du också i de flesta fall läsa beslutet. Vi publicerar beslut som rör lagtillämpning samt våra remissyttranden.

Diariet uppdateras en gång per dygn. Beslut och remissyttranden publiceras cirka ett dygn efter att de har expedierats av Konkurrensverket.

Namn på privatpersoner visas inte i webbdiariet.

Snabbval

Under Snabbval finns färdiga sökalternativ. Här hittar du de senast registrerade ärendena och de senast publicerade besluten.

Detaljerad sökning

Vid sökning kan du välja att fylla i några, samtliga eller inga fält. Ju fler fält du fyller i, desto färre men säkrare träffar får du. Om du direkt klickar på knappen Sök och inte fyller i några fält, visas en träfflista med all information från diariet liksom publicerade beslut, från och med det först registrerade ärendet/publicerade beslutet till dagens datum.

Här är en förklaring av fälten samt vilken information som visas utifrån sökalternativen.

Ärendeuppgifter

Diarienummer är det unika nummer som registreras för varje ärende. Om du fyller i ett diarienummer till exempel 137 för år 2003 sker sökning endast på detta ärende.

Du kan välja mellan att söka på hela ord, delar av ord eller hela meningar. Om du till exempel skriver ans i fältet Ärendets rubrik, sker en sökning på ord som ansökan, granskning osv.

Känner du till namnet på avsändaren eller mottagaren, kan du skriva in hela eller delar av namnet i fältet Avsändare/mottagare.

Status

Du kan avgränsa din sökning så att den omfattar avslutade ärenden, pågående ärenden, inkomna ärenden (ärenden som Konkurrensverket har fått in utifrån) eller upprättade ärenden (ärenden som Konkurrensverket har startat). Du kan också välja att enbart söka efter publicerade beslut.

Genom att sätta kryss i någon eller flera rutor utesluts samtidigt övriga alternativ.

Observera: Om du kryssar i både pågående och publicerade beslut kommer du inte att få någon träff.

Datum

Registreringsdatum är det datum då Konkurrensverket registrerade ärendet eller när Konkurrensverket startade ärendet. Om du endast fyller i Registreringsdatum från visas en träfflista på registrerade ärenden från det datum du valt till dagens datum.

Beslutsdatum är det datum som Konkurrensverket avslutade ärendet. Om du endast fyller i Beslutsdatum från visas en träfflista på avslutade ärenden från det datum du valt till dagens datum.

Välj ärendetyp (klassificeringsstruktur)

Alla ärenden indelas i ärendetyper som beskriver vilket slags ärende det är, till exempel ett remissyttrande. Du kan välja att göra ett förval då du söker på endast en ärendetyp.

Du kan också välja att söka på flera ärendetyper samtidigt. Det gör du i kolumnen Välj ärendetyp, sökningen sker då fr.o.m. den ärendetyp du har markerat i det övre fältet, t.o.m. den ärendetyp du markerat i det undre fältet och alla ärendetyper där emellan.

Tillbaka till sök i Konkurrensverkets diarium