Innehåll på sidan

Diarium

I Konkurrensverkets diarium kan du se alla registrerade ärenden från 1998 och framåt. I avslutade ärenden kan du också i de flesta fallen läsa besluten. Diariet uppdateras två gånger per dygn.

Just nu har vi vissa tekniska problem med vårt ärendehanteringssystem. Det gör att några ärenden i vårt externa diarium är markerade som pågående trots att de är avslutade. Länken till de tio senaste publicerade besluten ger inte heller ett korrekt sökresultat.

Sök i Konkurrensverkets diarium

Genvägar till efterfrågade sökresultat

Kontakta registratorn om du vill veta mer om ett ärende

Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av de handlingar som ingår i ärendet kan du kontakta vår registrator på tfn 08-700 16 00 (växeln).

Registraturen är tillgänglig via telefon varje vardag klockan 9.00–11.00 och 13.00–15.30. Du kan också kontakta registratorn via e-post konkurrensverket@kkv.se

Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av handlingar som finns hos myndigheter om handlingarna är att anse som allmänna.

Du som vill ta del av en allmän handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift.

Mer information om allmänna handlingar

Arkivbeskrivning

Arkivets innehåll består av handlingar som upprättats eller inkommit till Konkurrensverket.

Ta del av Konkurrensverkets arkivbeskrivning

Relaterad information

Du kan också ta del av ärenden och beslut inom konkurrens- och upphandlingsområdet på våra samlingssidor under konkurrens respektive upphandling.

Konkurrens – ärenden och beslut

Upphandling – ärenden och beslut