Innehåll på sidan

Diarium

I Konkurrensverkets diarium kan du se registrerade ärenden från 1998. I avslutade ärenden kan du också i de flesta fallen läsa besluten.

Sök i Konkurrensverkets diarium

Kontakta oss om du vill veta mer om ett ärende

Om du vill du veta mera om ett ärende eller ta del av de handlingar som ingår i ärendet är det i de flesta fall enklast att skicka ett e-postmeddelande till . Beskriv vad du vill veta eller vilka handlingar som du vill ta del av.  

Du kan också kontakta oss på telefonnummer 08-700 16 00 (växeln). Juristassistenterna och registraturen är tillgängliga via telefon varje helgfri vardag klockan 9.00–11.00 och 13.00–15.30. 

Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av handlingar som finns hos myndigheter om handlingarna är att anse som allmänna. Du som vill ta del av en allmän handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift.

Mer information om allmänna handlingar

Arkivbeskrivning

Arkivets innehåll består av handlingar som diarieförts hos oss på Konkurrensverket, det vill säga myndighetens allmänna handlingar. I arkivet finns endast handlingar där handläggningen är avslutad. Ärenden från och med den 1 januari 2023 bevaras endast elektroniskt. 

Ta del av Konkurrensverkets arkivbeskrivning

Relaterad information

Du kan också ta del av ett urval av ärenden och beslut inom konkurrens- och upphandlingsområdet på våra samlingssidor under konkurrens respektive upphandling.

Konkurrens – ärenden och beslut

Upphandling – ärenden och beslut