Innehåll på sidan

Diarium

I Konkurrensverkets diarium kan du se alla registrerade ärenden från 1998 och till den 12 november 2021. I avslutade ärenden kan du också i de flesta fallen läsa besluten.

Vi byter ut vårt diariesystem

Information från vårt gamla diarium kommer att finnas kvar på vår webbplats, men vårt webbdiarium kommer inte att uppdateras med nya ärenden eller ny information efter den 12 november 2021.

Vi arbetar med att ta fram en ny lösning för webbplatsen med information från vårt nya diariesystem.

Registrerade och avslutade ärenden

Du kan läsa vilka ärenden som har registrerats eller avslutats under föregående vecka via dessa listor från vårt diariesystem.

Sök i Konkurrensverkets diarium

Information om ärenden från 1998 till den 12 november 2021 hittar du i vårt nuvarande webbdiarium.

Konkurrensverkets diarium

Kontakta registrator om du vill veta mer om ett ärende

Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av de handlingar som ingår i ärendet kan du kontakta vår registrator på tfn 08-700 16 00 (växeln).

Registraturen är tillgänglig via telefon varje helgfri vardag klockan 9.00–11.00 och 13.00–15.30. Du kan också kontakta registratorn via e-post konkurrensverket@kkv.se

Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av handlingar som finns hos myndigheter om handlingarna är att anse som allmänna.

Du som vill ta del av en allmän handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift.

Mer information om allmänna handlingar

Arkivbeskrivning

Arkivets innehåll består av handlingar som upprättats eller inkommit till Konkurrensverket.

Ta del av Konkurrensverkets arkivbeskrivning

Relaterad information

Du kan också ta del av ett urval av ärenden och beslut inom konkurrens- och upphandlingsområdet på våra samlingssidor under konkurrens respektive upphandling.

Konkurrens – ärenden och beslut

Upphandling – ärenden och beslut