Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

94/2024

Ärendemening

Anmälan om företagskoncentration - detaljistförsäljning av möbler och inredning

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Trendrum AB

Status

Avslutat

Ankomstdatum

2024-02-05

Registreringsdatum

2024-02-06

Beslutsdatum

2024-02-20

Expedieringsdatum

2024-02-20