Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

93/2024

Ärendemening

Anmälan om företagskoncentration - omsorgsverksamhet

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Team Olivia Omsorg AB

Status

Pågående

Ankomstdatum

-

Registreringsdatum

2024-02-05

Beslutsdatum

-

Expedieringsdatum

-