Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

816/2023

Ärendemening

Anmälan om företagskoncentration - dosdispenseringstjänster

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Svensk Dos AB

Status

Pågående

Ankomstdatum

2023-11-29

Registreringsdatum

2023-11-29

Beslutsdatum

-

Expedieringsdatum

-