Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

662/2023

Ärendemening

Förhandsanmälan om företagskoncentration

Ärendetyp

3.2.3.1 Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Får inte visas i e-diariet

Status

Pågående

Ankomstdatum

2023-10-04

Registreringsdatum

2023-10-04

Beslutsdatum

-

Expedieringsdatum

-