Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

633/2021

Ärendemening

Uppföljning av åtagande i företagskoncentration – dagligvaruhandeln

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Får inte visas i e-diariet

Status

Pågående

Ankomstdatum

-

Registreringsdatum

2021-10-18

Beslutsdatum

-

Expedieringsdatum

-