Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

53/2024

Ärendemening

Anmälan om företagskoncentration - transport- och anläggningsverksamhet

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Uddevalla Lastbilcentral

Status

Pågående

Ankomstdatum

2024-01-22

Registreringsdatum

2024-01-22

Beslutsdatum

-

Expedieringsdatum

-