Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

41/2024

Ärendemening

Anmälan om företagskoncentration - anläggningsverksamhet

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Eleda BidCo AB

Status

Avslutat

Ankomstdatum

2024-01-17

Registreringsdatum

2024-01-17

Beslutsdatum

2024-02-13

Expedieringsdatum

2024-02-13