Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

177/2023

Ärendemening

Uppföljning av åtagande i företagskoncentration – digitala prenumerationstjänster för magasin och tidningar

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Tidnings AB Marieberg

Status

Pågående

Ankomstdatum

2023-03-01

Registreringsdatum

2023-03-01

Beslutsdatum

-

Expedieringsdatum

-