Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

17/2024

Ärendemening

Anmälan om företagskoncentration - utbildning samt bemanning och rekrytering

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Lilian BidCo AB

Status

Avslutat

Ankomstdatum

-

Registreringsdatum

2024-01-10

Beslutsdatum

2024-02-15

Expedieringsdatum

2024-02-02