Innehåll på sidan

Ärendedata

Diarienummer

102/2024

Ärendemening

Anmälan om företagskoncentration - tillverkning av dörrar och portar

Ärendetyp

3.2.3.2 Hantera anmälan av företagskoncentration

Avdelning

EKT1

Avsändare/mottagare

Lagercrantz Group Aktiebolag

Status

Avslutat

Ankomstdatum

2024-02-07

Registreringsdatum

2024-02-08

Beslutsdatum

2024-02-19

Expedieringsdatum

2024-02-19