Beslut och diarium

I Konkurrensverkets diarium kan du se alla registrerade ärenden från 1998 och framåt. I avslutade ärenden kan du också i de flesta fallen läsa besluten. Diariet uppdateras två gånger per dygn.

INFORMATION:

Namn på privatpersoner i vårt diarium får inte läggas ut på Internet enligt personuppgiftslagstiftningen.

Beslut tagna före 1998 kan sökas i vissa kommersiella databaser. Du kan också kontakta Konkurrensverkets registrator på tfn 08-700 16 00 (växeln) för att få information om besluten.

Registraturen är öppen för allmänheten varje vardag kl. 9.00–11.00 och 13.00–15.30. 

Relaterad information