Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS)

Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS) innehåller föreskrifter och allmänna råd.

Gällande föreskrifter

Om anmälan om företagskoncentration  KKVFS 2010:3 (310 kb)
Om ansökan om registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:1 (181 kb)
Om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:2 (132 kb)
Om ändring i Konkurrensverkets föreskrifter (2020:2) om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:3 (129 kb)

Gällande allmänna råd

Om bagatellavtal

KKVFS 2017:3 (109 kb)

Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna


 

KKVFS 2015:2  (280 kb)
Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:2) KKVFS 2017:2 (125 kb)

 

Om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift


 

KKVFS 2015:1 (265 kb)

Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:1) KKVFS 2017:1 (188 kb)
 

Register över samtliga föreskrifter och allmänna råd

I registret tas författningarna upp under sina löpnummer i Konkurrensverkets författningssamling. En författning som innebär ändring, fortsatt giltighet eller ikraftträdande av en annan författning anges under denna.

2020

KKVFS 2020:1. Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik;

KKVFS 2020:2. Konkurrensverkets föreskrifter om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik;

KKVFS 2020:3. Föreskrifter om ändring i Konkurrensverkets föreskrifter (2020:2) om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik;

2017

KKVFS 2017:1. Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:1) om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift.

KKVFS 2017:2. Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:2) om näringsförbud vid överträdelse av konkurrensreglerna.

KKVFS 2017:3. Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579). Ersätter KKVFS 2009:1.

KKVFS 2017:4. Upphävande av Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt (100 kb).

2015

KKVFS 2015:1. Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersätter KKVFS 2012:1.

KKVFS 2015:2. Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Ersätter KKVFS 2012:2.

2012

KKVFS 2012:1. Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersätter KKVFS 2009:2.

KKVFS 2012:2. Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Ersätter KKVFS 2010:1.

2010

KKVFS 2010:1. Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Ersatt av KKVFS 2012:2.

KKVFS 2010:2. Allmänt råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Upphävt genom KKVFS 2017:4.

KKVFS 2010:3. Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen. Ersätter KKVFS 2009:3.

2009

KKVFS 2009:1. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579). Ersatt av KKVFS 2017:3.

KKVFS 2009:2. Allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersatt av KKVFS 2012:1.

KKVFS 2009:3. Föreskrifter om anmälan om företagskoncentration. Ersatt av KKVFS 2010:3.

2008

KKVFS 2008:1. Allmänt råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt.

KKVFS 2008:2. Föreskrifter om anmälan om företagskoncentration. Ersatt av KKVFS 2009:3

KKVFS 2008:3. Allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersatt av KKVFS 2009:2

2007

KKVFS 2007:1. Allmänt råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Ersatt av KKVFS 2008:1.

KKVFS 2007:2. Upphävande av Konkurrensverkets allmänna råd om ensamåterförsäljaravtal och exklusiva inköpsavtal, om underleverantörsavtal samt om visst samarbete mellan företag som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (146 kb). 

KKVFS 2007:3. Kungörelse - Förordning om upphävande av vissa av Konkurrensverkets föreskrifter  (142 kb).

2006

KKVFS 2006:1. Allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersatt av KKVFS 2008:3

KKVFS 2006:2. Upphävande av vissa av Konkurrensverkets allmänna råd om företagskoncentrationer  (22 kb).

KKVFS 2006:3. Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen. Upphört att gälla 1 november 2008 (KKVFS 2008:2).

2004

KKVFS 2004: 1. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Ersatt av KKVFS 2009:1.

2002

KKVFS 2002:1. Allmänt råd om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift enligt 28a och 28 b §§ konkurrenslagen (1993:20) i kartellärenden. Ersatt av KKVFS 2006:1.

2000

KKVFS 2000:1. Föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20). Upphört att gälla 2 maj 2006 (KKVFS 2006:3).

KKVFS 2000:2. Allmänt råd om begreppet företagskoncentration. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:3. Allmänt råd om gemensamma företag. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:4. Allmänt råd om begreppet berörda företag. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:5. Allmänt råd om beräkning av omsättning. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:6. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 2007:3.

KKVFS 2000:7. Föreskrifter om ansökan enligt 2 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler och 20 § konkurrenslagen (1993:20).  Upphävt genom KKVFS 2007:3.

1999

KKVFS 1999:1. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Ersätts av KKVFS 2004:1.

1997

KKVFS 1997:1. Allmänt råd om Konkurrensverkets bedömning av viss samverkan mellan små och medelstora lastbilsåkerier som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Ersätts av KKVFS 1999:1.

1996

KKVFS 1996:1. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 §§ konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 2000:6.

KKVFS 1996:2. Föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20).
Upphävda genom KKVFS 2000:1

1994

KKVFS 1994:1. Förordning om upphävande av förordningen (KKVFS 1993:8) om formulär med mera på konkurrensområdet inom EES.

1993

KKVFS 1993:1. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 §§ konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 1996:1.

KKVFS 1993:2. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1999:1.

KKVFS 1993:3. Föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 1996:2.

KKVFS 1993:4. Allmänt råd om gruppundantagen för ensamåterförsäljaravtal (SFS 1993:72) och exklusiva inköpsavtal (SFS 1993:73). Upphävt genom KKVFS 2007:2.

KKVFS 1993:5. Allmänt råd om Konkurrensverkets bedömning av vissa underleverantörsavtal i förhållande till förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 2007:2.

KKVFS 1993:6. Allmänt råd om Konkurrensverkets bedömning av viss samverkan mellan små och medelstora lastbils- eller taxiåkerier som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1997:1.

KKVFS 1993:7. Allmänt råd om visst samarbete mellan företag som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 2007:2.

KKVFS 1993:8. Förordning om formulär med mera  på konkurrensområdet inom EES. Upphävt genom KKVFS 1994:1.

Relaterad information