Träffa oss digitalt

Den digitala omställning som vuxit fram under den senaste tiden har gjort det enkelt för oss att hälsa på. Vi kommer gärna i digital form till din organisation och pratar om offentlig upphandling och konkurrens. Vi berättar om vår tillsynsverksamhet och ger vår syn på aktuella upphandlingsfrågor.

Eftersom resan uteblir behöver ni inte vara en stor grupp. Ni kanske har ett enhetsmöte där ni vill diskutera aktuella upphandlingsfrågor i er organisation eller så vill ni veta mer om korruption och osund konkurrens. Vi kan också berätta om aktuella beslut och domar inom upphandlingsområdet som är viktiga att känna till och om våra ställningstaganden. Vi beskriver gärna hur vi arbetar med att utveckla tillsynen över den offentliga upphandlingen och är intresserade av era tankar.

För att mötet ska bli så givande som möjligt för er så får ni gärna vara med och forma agendan genom att ge förslag på ämnen som särskilt intresserar er.

Vår ambition är att möta alla som vill träffa oss.

Frågor

Har ni några frågor kontakta gärna oss.
08-700 16 00
Nathalie Vaardahl, nathalie.vaardahl@kkv.se

Intresseanmälan

När vi får er intresseanmälan tar vi kontakt med er för att se när det finns förutsättningar att ordna ett möte. Vi tar emot och bearbetar anmälningar löpande, vänta därför inte med att anmäla er.

 
 
3) Vilken lagstiftning är relevant för er?
 
 

Läs mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter
 
 

Relaterad information

Senast uppdaterad: