Våra upphandlingar

Konkurrensverket använder upphandlingsverktyget Visma Tendsign för att annonsera aktuella upphandlingar. Pågående upphandlingar hittar du via länken nedan.

För att ta del av komplett upphandlingsdokument, eventuella förtydliganden, kompletteringar, frågor och svar samt rättelser måste du logga in i upphandlingsverktyget.

Pågående upphandlingar

Länk till Konkurrensverkets pågående upphandlingar i Visma Tendsign

Relaterad information