Ingen synnerlig brådska när Huddinge direktupphandlade snöröjning

Press Huddinge kommun gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling när kommunen inte upphandlade snöröjning enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som yrkar att kommunen ska betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Hallsberg gjorde otillåten direktupphandling av byggentreprenad

Press Hallsbergs kommun genomförde en större ombyggnation av en fastighet utan att först annonsera entreprenaden enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunen gjorde sig därmed skyldig till en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu...

Lagrådsremiss med förslag om utökade befogenheter för Konkurrensverket

Press Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Konkurrensverkets beslutanderätt ska utökas och även omfatta att som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift.

De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar memorandum om digitala plattformar och framtidens konkurrenslagstiftning

Press I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, publicerar de nordiska konkurrensmyndigheterna i dag ett gemensamt memorandum med det nordiska perspektivet på frågor s...

P-automater upphandlades felaktigt av Örebro kommun

Press Örebro kommun har gjort en otillåten direktupphandling av parkeringsautomater. Det anser Konkurrensverket som nu vänder sig till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala 145 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket godtar frivilliga åtaganden från träningsföretag

Press Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, har åtagit sig att begränsa sin tillämpning av exklusivavtal med träningsanläggningar och på så sätt undvika att konkurrensproblem uppstår. Konkurrensverket har godtagit företagets åtaganden. Samtidigt...

Två företag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Press Två företag verksamma inom försäljning av heminredning, möbler och design har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företagen koordinerade vissa av sina försäljningspriser, vilket utgjorde ett otillåtet samarbete. De ska nu betala...

Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

Press Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6 miljarder kronor. Det framgå...

Nynäshamn har gjort otillåten direktupphandling av byggentreprenad

Press När Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad var det fråga om en byggentreprenad som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering innebar att kommunen gjorde sig skyldi...

Inget undantag för konstnärliga skäl när Örebrokompaniet köpte ljusshow

Press Det var inte möjligt att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation när Örebrokompaniet köpte evenemangstjänster utan föregående annonsering. Bolaget har därmed gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och Konkurrensverket yrkar nu att...

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen

Press De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som...

Skellefteå Kraft fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Press Det var en överträdelse av upphandlingsreglerna när Skellefteå Kraft Elnät AB köpte material till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan föregående annonsering. Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling och yrkar att bolaget ska...

Kalix har gjort otillåten direktupphandling av drift av golfbana

Press Kalix kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av driften av en golfbana. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen döms att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Bestämmelser om offentlig säljverksamhet har gett resultat men utmaningar kvarstår

Press Det framgår av en uppföljning som Konkurrensverket har gjort med anledning av att det i år är tio år sedan bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet infördes.

Bristande avtalsuppföljning ökar risken för korruption

Press Bristande avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som beskriver upphandlares uppfattningar i frågor som...