Samarbete inom Norden – konkurrens

Många företag ser den nordiska marknaden som en enda marknad. Detta och de likartade marknadsförhållandena gör att vi har sedan många år ett särskilt nära samarbete med de övriga nordiska konkurrensmyndigheterna.

Det nordiska samarbetsavtalet

I samband med det nordiska konkurrensmötet i Helsingfors i september 2017 undertecknades ett nytt nordiskt samarbetsavtal som ersätter ett tidigare samarbetsavtal. Avtalet har nu ratificerats av samtliga nordiska länder.

Samarbetsavtalet syftar till att stärka och formalisera samarbetet mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna samt att säkerställa en effektiv tillämpning av de nationella konkurrenslagarna. Avtalet ger möjligheten för konkurrensmyndigheterna att inhämta information åt varandra genom till exempel gryningsräder och ålägganden samt att utbyta information i samband med utredningar.

Samarbetsavtalet kan tillämpas vid samarbete mellan Konkurrensverket och konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Norge och Island.

Relaterad information

Senast uppdaterad: